måndag 20 november 2017

Yttersta dagen med glädje ska fylla1. Yttersta dagen med glädje ska fylla 
dem som på Jesus, vår Frälsare, tror. 
Yttersta stunden de går för att hylla 
honom i salighet evig och stor. 
Arbete, strid 
byts då i frid, 
härlighet följer på mödosam tid. 

2. De som nu önskar sej värdigt bereda 
för att så saligt få sluta sin tid, 
må låta ordet och Anden dem leda,
barnsligt i tron, till vår Frälsare blid. 
Änden blir god 
när Kristi blod 
här får uppliva och stärka vårt mod. 

3. Fruktar du ännu för döden och domen 
bör du betänka din Frälsares död. 
Han för att hälsa dej evigt välkommen 
dömdes och dog i den yttersta nöd. 
Är det vår tröst 
att han oss löst, 
blir domsbasunen en glädjefull röst. 

4. Gör, Herre Jesus, den sanningen viktig 
för våra hjärtan, att du är vårt allt, 
att du vår sak och vår räkning gjort riktig, 
då du fullgjorde vad lagen befallt. 
Hjälp oss nu då
lita därpå 
och för din tron med frimodighet stå.Text: Magnus Brynolf Malmstedt 1754 (30 år), bearb. 2013, 2016
Musik: Svensk folkmelodi


M B Malmstedt:

Inga kommentarer: