lördag 17 februari 2018

Betty Ehrenborg-Posse 200 år: Om någon till ont mej locka vill1. Om någon till ont mej locka vill,

då svarar jag: nej, nej, nej!
Mitt öga, mitt öra, mitt hjärta sluts till,
mina händer ej öppnar sej.
För jag går till det heliga landets ro,
där ej ont ska få bo.

2. Och ber man mej synda när ingen det ser,

då svarar jag: nej, nej, nej!
Ett öga jag vet som i mörkret ser ner,
och i midnatten slumrar det ej.
Det ser om mitt hjärtas lust och begär
till rättfärdighet är.

3. Men säger mej Frälsaren: Följ du mej!

då svarar jag: ja, ja, ja!
Och frågar mej Herren: Säg, älskar du mej?
då suckar jag: ja, o ja!
Inte så att din kärlek jag fattat än,
nej, men min väcks av den!

Text: Betty Ehrenborg-Posse, bearb. A.H. Fastlagssöndagen 15/2 2015
Musik: Betty Ehrenborg-Posse (?)


B Ehrenborg-Posse:
Bildresultat för Betty Ehrenborg-Posse bilder

Inga kommentarer: