lördag 24 februari 2018

Jesu kära brud
1. Jesu kära brud,
vill du målet hinna?
Vill du skåda Gud
och din krona vinna?
Red dej då till strid
//: här en liten tid ://

2. Vet, du skall ej bo
här i jämmerdalen.
Vänta ingen ro

förrn i fröjdesalen.
Kamp och möda här,
//: frid och vila där ://

3. Vandra raskt framåt,
se dej ej tillbaka.
Världens fröjd och ståt,
detta allt försaka.
Jordisk rikedom
//: lätt gör själen tom ://

4. Världen skall nog än
lägga ut sin snara.
Akta dej för den!
Må du vaken vara.
Lev av Jesu nåd,
//: följ hans hulda råd ://

5. Därför kämpatrupp,
tröttna ej i loppet!
Se mot himlen upp,
fröjda dej i hoppet!
Du får härlig lön:
//: segerkronan skön ://.

6. O min Jesus god,
hjälp du mej och alla.
Ge oss kraft och mod,

låt oss inte falla.
Du vår starkhet är,
//: du ditt rike bär ://

Text: Nils Frykman 1878 (36 år), bearb.
Musik: P N Holmberg 1878

Inga kommentarer: