torsdag 1 februari 2018

Till en stad jag är på vandring
1. Till en stad jag är på vandring, 
synden där är utanför. 
Livets träd står där i blomning, 
där som rosor aldrig dör. 
Där skall rosor aldrig falna, 
ingen frostnatt dem förstör. 
Till en stad jag är på vandring, 
dit där rosor aldrig dör. 

2. Svårigheter här vi möta. 
Satans snaror här förför. 
Inga frestelser i staden, 
där som rosor aldrig dör. 
Där skall rosor aldrig falna, 
ingen frostnatt dem förstör. 
Till en stad jag är på vandring, 
dit där rosor aldrig dör. 

3. Nära, kära är hos Jesus, 
skaror sjunger nu i kör, 
väntar på att jag skall komma, 
dit där rosor aldrig dör. 
Där skall rosor aldrig falna, 
ingen frostnatt dem förstör. 
Till en stad jag är på vandring, 
dit där rosor aldrig dör.

Text: Jack och Elsie Osborn, sv. text Donald Bergagård
Musik: James C Miller

Inga kommentarer: