söndag 11 februari 2018

Vilket djup i Jesu kärlek

 1. Vilket djup i Jesu kärlek,
gränslöst vid att leva i! 
Som en varm och härlig havsvåg
har den gjort mej ren och fri.
Över, under, runt omkring mej
är hans kärleks starka ström,
för mej fram mot himlastranden,
stora, sanna framtidsdröm!

2. Vilket djup i Jesu kärlek!
Sprid hans lov från hav till hav:
hur han älskar alla, alla,
frälsning ger från synd och grav,
hur han värnar om de kära
som han löste med sitt blod,
hur han ber för svaga vänner,
sänder kraft och tröst och mod!

3. Vilket djup i Jesu kärlek!
Ingenstans finns sådan ro.
Guds välsignelse där flödar,
väcker kärlek, hopp och tro.
Vilket djup i Jesu kärlek!
Himlens salighet den ger.

Och den lyfter mej och bär mej,
tills jag evigt honom ser.

Text: Samuel Trevor Francis 1875 (41 år), norsk övers. Tormod Vågen 1928, sv. övers. A.H. 2017
Musik: Thomas John Williams 1890 (21 år)

S T Francis:

Inga kommentarer: