söndag 18 mars 2018

Gud bor i ett ljus
1. Gud bor i ett ljus dit ingen kan gå,
Gud kan vi ej se och inte förstå.
Men Gud kommer hit,
han vill vara här,

så blir han ett barn som Maria bär.

2. Ära vare dig, o Gud som är stor,
att du kommer hit som vår lille bror.
Ja, du kommer hit,
du vill vara här,
så blir du ett barn som Maria bär.

©Text: Margareta Melin 1969 (34 år), publicerad med tillstånd.
©Musik: Lars Åke Lundberg 1970 (35 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan musiken inte publiceras här]


M Melin:
Bildresultat för Margareta Melin bilder

Inga kommentarer: