fredag 30 mars 2018

Nu är försoningsdagen
1. Nu är försoningsdagen
kommen för världen all,
Kristus fullbordat lagen,
satan har bragts på fall.
Tallösa skaror ilar
hem till sin arvedel,
nu har de funnit vila,
läkdom för sargad själ.
Dig, o Guds Lamm, ske ära,
att du vårt offer blev
och med den stungna handen
skuldbrevet sönderrev,
och utav oss ett evigt
rike av präster gjort -
bland alla namn på jorden
endast ditt namn är stort!

2. Nu finns vid nådastolen
rening i Lammets blod,
nåd utan gräns som solen
lyser för ond och god.
Bröstsköldens ädelstenar
är nu Guds kärleks tolk.
Blodet till ett förenar
nya förbundets folk.
Dig, o Guds Lamm, ske ära...

3. Kom, du som hjälplös driver
fram på det vida hav!
Golgata kulle giver
vad inget annat gav:
vila för trötta tankar,
läkdom för öppna sår,
fäste för själens ankar,
kärlek som allt förmår!
Dig, o Guds Lamm, ske ära... 


Text: Henrik Schager 1925 (55 år), bearb.
Musik: Fabio Campana (1819-1882)

Inga kommentarer: