söndag 8 april 2018

Jesus, du kan dem förvandla
1. Jesus, du kan dem förvandla
som har övergivit dig
och med kärlek mot oss handla
fast vi lämnat livets stig.

2. Också Petrus kunde falla
så att han med eder svor:
"Ingen skall mig kristen kalla,

som om jag på Jesus tror."

3. Vad han kunde, kan vi alla.
Du vår svaghet ser och vet
att vi när som helst kan falla
för vår egen bräcklighet.

4. Inte kan vi det förklara
att vi svikit dig, som gett
livet för att oss försvara
och så mycket för oss bett.

5. Men du åter oss upprättar,
som när nattens tomma nät
du med stora fiskar mättar
och oss bjuder: "Kom och ät!"

6. Då blir sorgens ögon klara,
och vi ser att du på nytt
kommit åter till din skara,
som ifrån din nåd har flytt.

7. När med oss du bryter bröden
och är med ibland oss här,
kärleken besegrar döden:
allt för evigt sonat är.

Text och copyright: Christian Braw, publ. med tillstånd

Inga kommentarer: