tisdag 10 april 2018

Hur ljuvligt klingar Jesu namn
1. Hur ljuvligt klingar Jesu namn
för varje själ som tror!
Det lindrar kval, det helar sår,
det ger oss glädje stor!

2. Det reser upp ett krossat mod,
det stillar storm och strid,
ger hungriga av livets bröd,
ger trötta ro och frid.

3. Du sköna namn, min sköld, min borg,
min klippa och mitt råd,
min rika, aldrig tömda skatt
av outsäglig nåd!

4. Min Frälsare, min vän så god,
min Konung och min Gud,
mitt liv, mitt allt, dej vill jag ge
med fröjd min lovsångs ljud!

Text: John Newton 1779, sv. övers. Anna Ölander 1900, bearb.
Musik: Engelsk

Inga kommentarer: