torsdag 5 april 2018

Uppstått har Jesus, hurra, hurraUppstått har Jesus, hurra, hurra, 
han lever, han lever, han lever än, 
han lever, han lever, han lever än! 

1. Tom är graven i klippan, 
vet någon var mästaren är? 
Bindlarna ligger därinne kvar, 
men själv är han inte där, 
själv är han inte där! 
Uppstått har Jesus... 

2. Glada tackar vi Jesus: 
tack, Herre, att döden blir kort. 
Vi ska få leva hos dej en gång, 
du tar oss från döden bort, 
tar oss från döden bort! 
Uppstått har Jesus... 

3. Ny ska Gud göra mänskan, 
allt gammalt och trasigt blir bytt. 
Himmel och jord ska förvandlas då, 
när Gud skapar allting nytt, 
Gud skapar allting nytt! 
Uppstått har Jesus... 

©Text: Margareta Melin 1971 (36 år), publicerad med tillstånd. 
©Musik: Lars Åke Lundberg 1972 (37 år) 

 [Av upphovsrättsliga skäl kan inte noterna publiceras här än]

Inga kommentarer: