söndag 27 maj 2018

Jag har en Fader som i alltAlt. koral:1. Jag har en Fader, som i allt 
mitt bästa vill och vet 
och sörjer för var dags behov 
med evig trofasthet, 
förlåter, helar, tuktar mej 
men allt på fadersvis, 
med blicken fäst på målet blott, 
sitt stora namn till pris. 

2. Visst låter han mej här ibland 
erfara mycken brist, 
men han har lovat att mej ge 
ett himmelskt arv till sist. 
Ett rike och en krona skön 
har han berett åt mej. 
Men säg mej, väntar samma arv 
och samme Fader dej? 

3. Jag har en vän, Guds ende Son
som evigt älskar mej. 
I vishet och barmhärtighet 
han leder mej till sej. 
När andra vänner sviker mej 
och tröttnar vid min nöd, 
han håller ut i ve och väl, 
i både liv och död. 

4. När jag av mina synder är 
bedrövad i min själ,
ger hans förlåtelse mej frid 
och tröstar mej så väl. 
Men säg mej, visst har även du 
lärt känna denne vän, 
som ger den blinde åter syn, 
den döde liv igen? 

5. Jag har en hjälp, Guds Ande god, 
vid varje steg jag tar. 
Han för mej på Guds sannings väg, 
så jag ej vilse far. 
Och fastän jag så mången gång 
bedrövat denne vän, 
han med oändligt tålamod 
är alltid hos mej än. 

6. Jag hör hans kärleksfulla ord 
i kvällens stilla frid, 
än varnande, än straffande, 
än manande till strid, 
än vittnande med himmelsk kraft 
om Faderns välbehag. 
Har också du på hjärtats dörr 
känt denne vännens slag? 

7. Jag har ett hem, ett himmelskt hem, 
vem ska jag möta där? 
Jo, honom som strök ut min skuld 
och evigt har mej kär. 
Vill du ej också vara med, 
min bror, min syster - säg? 
Han har ju öppnat samma hem 
och samma väg åt dej! 

Text: Lina Sandell, bearb. A.H. 2007

Inga kommentarer: