fredag 18 maj 2018

Jesus, låt din kärleks låga1. Jesus, låt din kärleks låga
brinna mäktig i min själ.
För ditt rike lär mej våga
ära, liv och timligt väl.
Du som älskat in i döden,
tänd hos mej den helga glöden.
Du som gav dej helt för mej,
hjälp mig leva helt för dej.

2. Jag är svag och obeprövad,
men har valt att följa dej.
Hjälp mej, av din Ande övad,
gå den väg du visar mej.
Lär mej glatt och villigt lyda

och med livet läran pryda.
Du som gav dej helt för mej,
hjälp mej leva helt för dej.Text: August Bohman 1920 (49 år), bearb. A.H.
Musik: Preben Nodermann 1911 (44 år)

Inga kommentarer: