torsdag 7 juni 2018

För dopets stora gåva1. För dopets stora gåva
och heliga förbund
vi vill dej, Herre, lova
i denna glada stund.
I dopets klara vatten
du oss till mötes är.
Hur rik är inte skatten
som du vill ge oss där!

2. Till dej vi döps att höra
dej, Herre Jesus, till,
för att i trohet göra
vad du och Fadern vill.
Vi till din död blir döpta
för att med dej uppstå.
Från dödens välde köpta
får vi till himlen gå.

3. Och du ska aldrig svika
din nåd, ditt fridsförbund
som gör oss saligt rika
på din försonings grund.
Du vill oss dina kalla,
du är oss när all tid.
Du vill få hem oss alla
till evig fröjd och frid.

Text: Oscar Lövgren, bearb. A.H. 2009
Musik: Johann Christian Lotscher 1795 (61 år)

Inga kommentarer: