söndag 10 juni 2018

Herre Jesus, dina trogna

1. Herre Jesus, dina trogna
med sin hela varelse
längtansfullt ser tiden mogna
för din uppenbarelse,
då i makt från Sions höjd
ljuset strålar fram med fröjd!

2. Fast omkring oss stormar viner
och det mörknar för vår syn,
dock i ordet löftet skiner:
snart du komma skall i skyn.
Och för dej är tusen år
som den dag som gick i går.

3. Hör vår bön, du kärleksrike:
helgat varde här ditt namn,
komme snart till oss ditt rike,
samla alla i din famn
och låt skapelsen bli fri,
fri från syndens tyranni.

4. Om du dröjer, under tiden
gör oss trogna i vårt kall.
Ge oss mod och kraft i striden
och bevara oss från fall.
Kom, o Jesus, Herre kär,
låt oss vara där du är. 

Inga kommentarer: