lördag 16 juni 2018

Jag har en vän, så kärleksfull och tålig
Jag har en vän, så kärleksfull och tålig, 
av alla vänner han mej älskar mest, 
och lika varmt, när jag är kall och dålig. 
Av alla vänner denne vän är bäst. 

1. Han har min kropp och själ så dyrt förlossat 
ifrån förbannelse och synd och död. 
Den gamle ormens huvud har han krossat, 
befriat mej från syndafallets nöd. 
Jag har en vän...

2. Fast Adams fall i varje lem jag känner 
är allting återställt av Kvinnans Säd. 
Fast syndens gift i samvetet mej bränner, 
mitt skuldebrev är fäst vid korsets träd. 
Jag har en vän...

3. Så är jag friköpt. Ingen dom mej fäller, 
för min försvarare är Jesus Krist. 
Hans död och blod långt mer än synden gäller, 
hans liv och renhet skyler all min brist.
Jag har en vän...

4. Ja, min rättfärdighet däruppe sitter 
på Faderns högra hand, på himlens tron, 
och fienden, fast ondskefull och bitter 
kan inte rubba den i minsta mån! 
Halleluja! Jag därför nu vill sjunga: 
lov, ära, pris ske dej, o Jesus Krist, 
till dess i himlen med förklarad tunga 
jag prisar dej med helgonen till sist.

Text: Carl Olof Rosenius, bearb. A.H.
Musik: Folkmelodi

Inga kommentarer: