måndag 20 maj 2019

Gravens mörker övertäckte

n

1. Gravens mörker övertäckte
nyss vår Herre och vår Gud.
Några dagar sorgen räckte,
tredje dagen glädjens bud
kom till sorgsna vänner fram:
Jesus, som på korsets stam
måst för världens synder blöda,
är uppstånden från de döda!

2. Se, i morgonstunden klara
han vid tomma graven står!
Magdalena först ska vara
den som Mästarn möta får:
"Hälsa mina bröder du:
Upp till min och er Gud nu
kan jag som er broder fara,
också er min Far ska vara."

3. Vid Tiberias´ gröna stränder
står han sen i gryningen,
efter nattens mörker vänder
brödraskaran dit igen.
Milt till deras nöd han ser,
fisk och bröd de trötta ger,
mot behoven väl han svarar,
visar kärleken som varar.

4. Och på Oljeberget hörs han
ge dem sin välsignelse.
Fjärran bort av molnet förs han,
honom kan de mer ej se.
Men osynlig än han är
hos dem som har honom kär
och ska synlig komma åter,
evigt han oss glädjas låter. 

Text: Lina Sandell 1859 (27 år) efter N F S Grundtvig, bearb. A.H. 2017

Musik: Henrik Rung

Inga kommentarer: