lördag 20 juli 2013

Du min Frälsare, som av idel nåd

 

1. Du min Frälsare, som av idel nåd
sökt mej, tills du funnit mej,
med din Andes kraft dra mej dag för dag
nu allt närmare till dej!
Dra mej, dra mej närmare till dej,
till ditt hjärta, Herre kär!
Dra mej, dra mej närmare till dej,
tills jag evigt hos dej är!

2. Världen är så ond, köttet är så svagt,
djup och farlig satans list,
men i detta allt övervinner jag
genom dej, o Jesus Krist!
Dra mej, dra mej närmare till dej...

3. Den som säger sej ha sitt liv i dej
måste vandra såsom du.
Hjälp mej i ditt namn gå från kraft till kraft,
Herre Jesus, redan nu!
Dra mej, dra mej närmare till dej...

4. Låt mej leva här för din räkning, du
som på korset friköpt mej,
och i evighet låt mitt hela liv
vara lov och pris till dej!
Dra mej, dra mej närmare till dej...


Text: Lilly Lundequist, fritt efter Fanny Crosby-van Alstyne
Musik: William H Doane

Inga kommentarer: