söndag 16 mars 2014

I nattens tid min bön jag sjungerI nattens tid min bön jag sjunger:
kom, Jesus, i mitt hjärta in!
Ja, kom och stilla själens hunger,
all synd, allt mörker övervinn!
Du himlens lust, du fröjd på jorden,
du Gud och man, du soluppgång:
lys upp min själ med löftesorden
om morgon efter natten lång!


Inga kommentarer: