torsdag 27 mars 2014

Om vi inte tar vara på den frälsning Gud oss gett

1. Om vi inte tar vara på den frälsning Gud oss gett,
när han utgav sin käre, ende Son,
om vi motstår hans kallelse som om vi inte sett
någon nöd vi behövde frälsas från,
//: om vi inte tar vara på den frälsning Gud oss gett,
hur ska vi då komma undan? ://


2. Därför bör vi så mycket mer ta till oss vad vi hört,
så att vi inte går förlorade.
Satans välde och makt har Jesus med sin död förstört,
med sitt liv han Guds lag fullbordade. Men...
//: Om vi inte tar vara på den frälsning Gud oss gett,
hur ska vi då komma undan? ://


Text och musik: A.H. 1990 efter Hebr. 2

Inga kommentarer: