torsdag 26 juni 2014

På Herrens ord var trygg
1. På Herrens ord var trygg, mot allt ditt tycke
och alla skiften som i känslan bor.
Hör Jesu ord, hör livets huvudstycke:
den salig är, som inte ser men tror.

2. Så sant som Gud är trofast och sannfärdig
och sagt: kom hit till mej, kom vem som helst,
skall också du, så syndig och ovärdig,
blott genom tron på nåden bliva frälst.

3. Ty allt beror av Herrens nåd allena,
vår bättring, tro och kärlek, frid och hopp
och vårt förblivande vid detta ena:
allt måste blott ur nåden spira opp.

4. Ju mer du lär dej hur han sej förbarmar,
dess mer han blir dej dyrbar, stor och kär.
På nåden trygg du vilar i hans armar,
så djupt eländig i dej själv du är.

5. Den myckna synden, skröpligheten, bristen,
visst har den i sej själv en sorglig vikt,
men faran är, att då med ormalisten
den onde kväva vill vår tillförsikt.

6. Vårt största fel är dock bland alla felen
att ej i tron vi tar Guds nåd emot.
Maria har valt ut den bästa delen:
att sitta stilla invid Jesu fot.

7. Bekymrade Guds barn, o om du visste,
att huru stor än uselheten är,
är rätta kännetecknet på den kristne
att han sitt allt i Kristus äger här.

8. Förtro dej därför barnsligt, helt och gärna
åt honom som dej har oändligt kär,
och håll dej tryggt och fast vid Ordets kärna,
att endast Kristus allt i alla är,

9. att han är vägen, sanningen och livet,
att ej i himlen, ej på jorden fanns
ett annat namn, vårt fallna släkte givet
till liv och salighet än endast hans.

10. Så skall oss Herren mer och mer framföra
till hemlighetens uppenbarelse:
blott Kristus för oss - att rättfärdiggöra,
blott Kristus i oss - all vår helgelse.

11. Med detta kristendomens slutord skrivet
av Andens vittnesbörd uti din själ,
då har du Sonen och i honom livet
och Andens underpant på evigt väl.

12. Se här en kristens liv: en växlingskedja
av syndens ve och nådens härlighet,
en aldrig utlärd konst - att tro och bedja
och vila blott på Guds barmhärtighet.


Text: Carl Gustaf Cassel 1863 (80 år), ngt bearb.
Musik: Mathilda Gyllenhaal 1833 (37 år)

C G Cassel:
Bildresultat för Carl Gustaf Cassel bilder

M Gyllenhaal:

Inga kommentarer: