torsdag 11 februari 2016

Det står att Gud var dödAlt. melodivariant:1. Det står att Gud var död
för alla mänskosjälar,
så döden har ej stöd
att göra oss till trälar.
Tro att Guds ord är sant,
så visst som han är Gud:
han är vår anförvant,
vill klä oss i sin skrud.

2. Det ordet Gud för mej
och Abraham har skrivit
att Herren Jesus sej
åt mej och honom givit,
och så har varje själ
som här på Jesus tror
sin barnarätt så väl
som en i himlens kor.

3. Ty Abraham där är
i tron på Jesu pina,
han sitter inte där
så hög för dygder sina.
Nej, han som jag är stor
i Lammets död och blod,
den det i hjärtat tror
får glatt och muntert mod.

4. Guds evangelium
och Ande det förklarar,
får det i hjärtat rum
och själens genljud svarar
med amen, lov och fröjd,
så är min bättring sann,
båd´ Gud och jag är nöjd
och all min dom försvann.

Text: Anders Carl Rutström, bearb. A.H.A C Rutström: 

Inga kommentarer: