tisdag 17 april 2018

Sjunga om min Jesus


1. Sjunga om min Jesus,
o, det älskar jag!
//: Han min synd förlåtit,
gör det än var dag ://

2. All min skuld han gäldat
med sitt dyra blod,
//: gav åt syndens fånge
frihet, liv och mod ://

3. Dödens fjättrar bröt han
och den ondes garn,
//: ställde mej i nåden
som ett fritt Guds barn ://

4. Konungarnas Konung
är min Fader kär,
//: kronan och sitt rike
han som arv beskär ://

5. Till den gyllne staden
står mitt glada hopp
//: och till Lammets bröllop
tar mej Jesus opp ://

Text: Simo Korpela, sv. övers. Mikael Nyberg, ngt bearb.
Musik: Martti Hela

Inga kommentarer: