onsdag 18 april 2018

Vid Sykarsbrunnen Jesus satt1. Vid Sykarsbrunnen Jesus satt
en gång, av vägen trött och matt.
Till brunnen kom en kvinna då,
att vatten i sin kruka få.
Förstod du den himmelska skatten,
och kände du främlingen väl,
du bad om det levande vatten,
som släcker all törst i din själ.

2. Hon visste ej att Jesus var
den Kristus Gud oss lovat har.
Hon såg en fattig främling blott,
som långt i dagens hetta gått.
Förstod du...

3. Men Jesus öppnar då sin mun
och talar om en Livets brunn,
vars vatten evigt liv oss ger
och gör att ingen törstar mer.
Förstod du...

4. Förundrad frågar kvinnan då
om hon det vattnet ej kan få,
för hur av världens brunnar än
hon druckit, törsten kom igen.
Förstod du...

5. Då flödar fram en källa klar
ur Jesus kärleksfulla svar,
vars budskap kvinnan tror. Och se,
nu känner hon sin Frälsare!
Förstod du...

Inga kommentarer: