måndag 4 juni 2018

Evigt fast står Herrens fridsförbund1. Evigt fast står Herrens fridsförbund
som han slöt med oss i dopets stund,
då vi, tvagna från all orenhet,
kläddes skönt i Guds rättfärdighet.

2. Ja, han gav oss där sin egen dräkt,
han som oss på nytt till liv har väckt,
skrev i livets bok vårt nya namn,
tryckte oss som barn i fadersfamn.

3. I vårt dop oss skänktes allt av nåd
enligt evighetens frälsningsråd,
nåd det var att Kristus för oss dog,
nåd, ja, nåd att Gud till barn oss tog.

4. Om vi brutit detta dopförbund
står likväl ännu i denna stund
det förbundet och dess frälsning kvar.
Gud sitt löfte inte svikit har.

5. Fastän fallna, kan som barn vi få
vilken stund som helst till Fadern gå,
tala om vår synd och söka tröst,
luta oss mot trofast fadersbröst.

6. Låt oss prisa Gud för hans förbund!
Må det bli vår trosförvissnings grund!
Varma känslor här så snart förgår,
evigt dock Guds fridsförbund består.

Text: Alfred Johannes Bäck, bearb. A.H.
Musik: Tysk folkmelodi

Inga kommentarer: