fredag 1 juni 2018

Far i himlen
1. Far i himlen,
du som mej och världen bär,
du som givit mej åt Jesus,
jag har dej kär.

2. Jesus, Jesus,
du som Gud och mänska är,
du som dog för mej på korset,
jag har dej kär.

3. Helig Ande,
du som livets väg mej lär,
du som leder mej till Jesus,
jag har dej kär.4-stämmig kanon, A.H. 2009 och 2011 fritt efter Bengt Pleijel

Inga kommentarer: